miércoles, 25 de abril de 2007

IRAKURKETA PROZESUA

3 Eredu daude:

1. Goranzko eredua:

Ezkerretik eskuinera, letrak irakastea. Mailaketa: errezenetik zailenetara. Gero silabak, hitzak, esaldiak, testua ikasi. Testua ulertzeko: dekodifikatu eta gero esanahia bilatu behar dugu. Ahozkatu, kopiaketa ariketak, kaligrafia egin... ulermena geroago etortzen da. Metodo sintetikoa erabiltzen da. Irakaskuntza alfabetiko fonetikoa da.
. Eragozpenak:
. Denbora asko eman behar dugu irakurtzen ikasi arte, testua ulertzeko ez da beharrezkoa hitz guztiak ulertzea.Testuan agertzen den informazioa ez da nahikoa, bestea falta dena, deduzitu behar da. Iferitu behar da informazioa.

2. Beheranzko eredua:

Testuan inportanteena da, irakurlea. Testu osoa hartzen dugu eta aztertzen dugu: idazlea, informazioa...
Testu osotik hasi,kontestua ulertu, gero parrafoak, gero esaldiak, hitzak, letrak. Testua ulertzeko aurrezagupenak...
Unitate esanguratsuenetik abaiatu, ez da egiten dekodifikazioa.

3. Eredu elkarreragilea:

Testuan ikasten duguna eta gu horretaz dakiguna, edo aportatu ahal duguna . Hipotesiak egiteko irakurri dugun informazioaz baliatzen gara, hipotesi honen bidez irakurketa gidatzen dugu eta amaitzean ikusiko dugu betetzen diren ala ez. Galderen bidez irakurlea aktiboa bihurtzen da, hipotesiak eratzen ditu galderak eginez. Irakurlea informazioa dauka aldez aurretik, eta baita testuan irakurtzen duena batzen da, erlazioa dauka.

. Testua ulertzeko, esanahia eraikitzeko ESTRATEGIAK:

(metodoak testua ulertzeko)

a) IGARPENA: irakurtzeko modua, zer esango dioten aurreikustea, hau galderen bidez egiten da. Hipotesiak egiteko aukera ematea. (norberaren jakintzaz jabetzea).

b) INFERITZEA: Testuak emandako informazioan oinarritzea hipotesiak egiteko, deduzitzea. (kontrolatzen diren pasarteak susmatu ahal ditugu).

c) AUTOKONTROLA: Bestelako estrategiak, falta zaigun informazioa osatzeko. Irakurketa eragozten ez duen estrategia.

- Testuarekin batera:
. Testuaren ulermena eragozten ez duen errorea sahiestu.
.Informazio berria agertu arte ez saiatu ulertzen.
.Atzeko pasarteak berriro irakurri ulertzen jarraitzeko behar den informazioa aurkitu arte.
-Testutik kanpo:
.Testutik kanpoko konponbidea aurkitu.

No hay comentarios: